ارفع کیفیت شمال

Beta

- راهبند الکترو مکانیک بتا ساخت کمپانی بتا
- دارای بوم با طول 6 متر
- تعداد تردد 50 مرتبه در ساعت و سرعت باز شدن S6
- موارد استفاده در مكان هاي پر تردد و داراي ترمز در ابتدا وانتهاي حركت
- جريان مصرفي دستگاه A1 ولتاژ موتور V220
- دارای تابلو فرمان و کلید فرمان دستی
- ضريب مقاومت در شرايط جوي 44IP
- قابلیت کنترل با ریموت
- دارای قابلیت خلاص کردن سیستم و استفاده دستی
- با استحكام وزيبا وداراي سيستم كاهش سرعت در انتهاي حركت هنگام بازو بسته شدن