ارفع کیفیت شمال

خانه » محصولات »کرکره »موتور توبولار

BARZANTE

-موتور کرکره(توبولار) داخل شفت بارازانته ایتالیا BARZANTE
مناسب پنجره ، ویترین مغازه ها و پازکینگ ها
موتور کرکره توبولار بارازانته N 80 , موتور کرکره توبولار بارازانته N 100موتور کرکره تویولار بارازانته N 120 , موتور کرکره توبولار بارازانته N 140