ارفع کیفیت شمال

خانه » محصولات » کرکره  »موتور ساید

SMART

موتور کرکره(توبولار) داخل شفت اسمارت SMART
مناسب پنجره ، ویترین مغازه ها و پازکینگ ها
در انواع : موتور توبولار اسمارت 50N , موتور توبولار اسمارت 80N , موتور توبولار اسمارت 100N , موتور توبولار اسمارت 120N موتور تویولار اسمارت 140N , موتور توبولار اسمارت 180N , موتور توبولار اسمارت 230N , موتور توبولار اسمارت 300N