ارفع کیفیت شمال

خانه » محصولات »کرکره »موتور توبولار

LIFT TURBO

موتور کرکره (توبولار) داخل شفت توربو LIFT TURBO
مناسب پنجره ، ویترین مغازه ها و پازکینگ ها
موتور کرکره توبولار توربو N 50 , موتور توبولار توربو N 80 , موتور توبولار توربو N 100, موتور توبولار توربو N 120 , موتور کرکره تویولار توربو N 140 , موتور توبولار توربو N 180 , موتور توبولار توربو N 230 , موتور توبولار توربو N 300