ارفع کیفیت شمال

خانه » محصولات » لولایی

کیفیت

را با ما تجربه کنید ...


Quality moves the world

PHOBOS

- جک PHOBOS محصول الکترومکانیک BFT -ایتالیا
- ساختار تلسکوپی و دارای موتور DC24 V

مطالب بیشتر...

calypso

- جک calypso محصول الکترومکانیک v2-ایتالیا
- زیرمجموعه سیستم های الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...

412

- جک 412 محصول الکترومکانیک FAAC-ایتالیا
- زیرمجموعه درب دو لنگه (بازویی) الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...

IGEA

- جک IGEA محصول الکترومکانیک BFT -ایتالیا
- زیرمجموعه درب دو لنگه (مفصلی بازویی) الکترومکانیک

مطالب بیشتر...

smp

- جک s400 محصول الکترومکانیک smp -ایران
- زیرمجموعه سیستم های الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...

----

LEADER 4

- جک LEADER 4 محصول الکترومکانیک PROTECO -ایتالیا
- زیرمجموعه سیستم های الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...

lux

- جک lux محصول هیدرولیک BFT -ایتالیا
- ساختار تلسکوپی و دارای موتور DC24 V و 220 v

مطالب بیشتر...

cucci

- جک look محصول الکترومکانیک cucci-ایتالیا
- زیرمجموعه سیستم های الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...

Twist 200

- جک Twist 200 محصول الکترومکانیک sommer-آلمان
- زیرمجموعه سیستم های الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...

Eli 250

- جک Eli 250 محصول الکترومکانیک BFT -ایتالیا
- ساختار کف گرد و دارای موتور DC24 V

مطالب بیشتر...

BOB30

- جک BOB30 محصول الکترومکانیک BENINCA-ایتالیا
- زیرمجموعه سیستم های الکترومکانیک لولایی

مطالب بیشتر...