ارفع کیفیت شمال

خانه   » محصولات   » راهبند

کیفیت

را با ما تجربه کنید ...Quality moves the world

MOVI

- راهبند Movi محصول الکترومکانیک BFT -ایتالیا
- دارای موتور الکترومکانیک220 V

مطالب بیشتر...

MICHELANGELO

- راهبند MICHELANGELO محصول الکترومکانیک BFT -ایتالیا
- دارای موتور الکترومکانیک 24V

مطالب بیشتر...

FAAC 640

- راهبند 640 محصول هیدرولیک FAAC-ایتالیا
- با طول ميله 7متری

مطالب بیشتر...

FAAC 615

- راهبند 615 محصول هیدرولیک FAAC-ایتالیا

- با طول ميله 6 متری

مطالب بیشتر...

BETA

- راهبند بتا محصول الکترومکانیک

- دارای موتور الکترومکانیک220V

مطالب بیشتر...

stoppy

- راهبند stoppy محصول الکترومکانیک کمپانی BFT -ایتالیا

- دارای موتور الکترومکانیک220 V

مطالب بیشتر...